Badania geotechniczne - cele, metody działania, poszczególne etapy prac

Badania geotechniczne – cele, metody działania, poszczególne etapy prac

Badania geotechniczne – cele, metody działania, poszczególne etapy prac: inżynieria to w ówczesnych czasach bardzo ważny i rozpowszechniony dział nauki, umożliwiający realizowanie dalszych prac i projektów. Jedną z gałęzi inżynierii jest geotechnika. Czym zajmuje się ta dziedzina? Jakie są jej cele?  Czym są badania geotechniczne? Jakie można wyróżnić poszczególne etapy wykonawcze?

Geotechnika – czym się zajmuje i jakie są jej cechy szczególne?

Geotechnika to jedna z gałęzi inżynierii specjalizująca się w tematyce gruntu. Jej zadaniem jest badanie, analiza i ocena gruntu i jego właściwości. Testy te i pomiary wykonywane są w celu umożliwienia wykonania dalszego etapu prac budowlanych: projektowania, przygotowań, prac wykonawczych. Dzięki tego rodzaju działaniom możliwe jest zaplanowanie realizacji zarówno na powierzchni ziemi, jak i pod nią. Prace wykonywane na przygotowanej przez geotechnika powierzchni to m.in: stawianie fundamentów, tworzenie nawierzchni drogowych, budowa domów i budynków użytku publicznego, itp. 

Cele i zakres działań geotechniki.

Badania geotechniczne wykonywane są dla potrzeb wielu różnorodnych projektów. Ich głównym celem jest określenie właściwości terenu, jak również analiza możliwych korzyści i zagrożeń. Są one ważnym elementem podczas prac takich jak:

 • realizacja projektu budownictwa mieszkalnego, 
 • tworzenie parków, rezerwatów, 
 • tworzenie infrastruktury publicznej, 
 • zabezpieczanie nabrzeży, klifów i innych elementów nadmorskich, 
 • wykonywanie platform wiertniczych, rurociągów i innych sieci podziemnych, 
 • uruchomienie kopalni, 
 • wiele innych. 

Wśród specjalistycznych działań związanych z badaniami geotechnicznymi można wyróżnić kilka metod pracy, jak również poszczególne jej etapy. Do obowiązków geotechników należą zadania takie jak: prowadzenie kompleksowej analizy geotechnicznej, prowadzenie pełnej dokumentacji, opracowywanie i wdrażanie w życie alternatywnych i najskuteczniejszych technik działania czy podejmowanie fachowych działań w terenie. 

Badania geotechniczne – stosowane metody i etapy działań

Wszelkie badania geotechniczne wykonywane są na zlecenie inwestora. To do jego obowiązków należy posiadanie pełnej dokumentacji gruntu i wszelkiego rodzaju pozwoleń. Konieczność przeprowadzania testów i badań dotyczy zarówno domów jednorodzinnych, jak i większych projektów, w tym zagospodarowania przestrzeni publicznej. Podczas prac wykonywanych przez geotechników wyróżnia się kilka ważnych i odrębnych etapów. Są nimi:

 1. Ustalenie przebiegu działania i wybór sposobu pracy. 

Pierwszy etap pracy to bardzo ważny aspekt, wpływający na dalsze działania. Podczas tej części planowania należy ustalić z właścicielem główne cele, czas pracy oraz możliwości powierzchniowe i przygotowawcze dla firmy przeprowadzającej analizę. Podczas spotkania z inwestorem omawiane są również potrzeby oraz oczekiwania każdej ze stron.

 1. Skompletowanie zaplecza technicznego. 

W zależności od rodzaju badań geotechnicznych, jak również zamierzonej inwestycji, fachowcy prowadzą działania z wykorzystaniem różnego rodzaju sprzętów i narzędzi. Mniejsze budowy charakteryzują się pracami z użyciem metody udarowo – obrotowej, większe inwestycje wymagają stosowania bardziej zaawansowanych i specjalistycznych urządzeń. Skompletowanie odpowiedniego sprzętu zapewni ciągłość i skuteczność wykonywanych prac.

 1. Wyznaczanie punktów badawczych. 

Etap ten jest bardzo ważną częścią badań. Celem tych działań jest dokładne, szczegółowe i precyzyjne wykonanie pomiarów i wyznaczenie punktów geodezyjnych, a następnie naniesienie ich na mapy. 

 1. Specjalistyczne przeprowadzanie badań geotechnicznych. 

Podczas prac wykonywane są działania takie jak: wiercenie, wprowadzenie drążków pomiarowych, analiza gruntu. Działania te wykonywane są przez zespół wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, a czas badań wynosi od kilku do kilkunastu godzin – w zależności od inwestycji. 

 1. Regeneracja gruntu po przeprowadzonych badaniach. 

Badania geotechniczne to działania obowiązkowe, jednakże mogą one niekiedy niekorzystanie wpływać na powierzchnię, na której ma powstać inwestycja. Dlatego obowiązkiem każdej ekipy prowadzącej analizę gruntu jest jej uporządkowanie, jak również przywrócenie jej do stanu sprzed wykonywanych prac. Do zadań geotechników należą m.in. zasypywanie otworów wiertniczych, wyrównywanie powierzchni, ewentualnie obsianie jej trawą. 

 1. Tworzenie i kompletowanie odpowiedniej dokumentacji. 

Po zakończonych pracach, należy stworzyć odpowiedni raport, który będzie dokumentem potwierdzającym wykonanie odpowiednich prac, jak również wynikiem przeprowadzonych analiz. 

Badania geotechniczne – co określają oraz co warto o nich wiedzieć?

Wykonywanie specjalistycznych i niezbędnych podczas realizacji projektów badań geotechnicznych pozwala skutecznie określić rodzaj gruntu i ewentualne zagrożenia wynikające z aspektów lokalizacyjnych. Głównymi cechami, które określa się podczas analizy są: położenie podłoża – wpływ wody opadowej na grunt i przyszłą konstrukcję, poziom wód gruntowych, rodzaj gruntu – wpływ na stabilność i trwałość fundamentów i innych części budynku, charakterystyka i właściwości podłoża, itp.