Podstawowa wiedza, która przyda się każdemu posiadaczowi ubezpieczenia OC

Podstawowa wiedza, która przyda się każdemu posiadaczowi ubezpieczenia OC

Podstawowa wiedza, która przyda się każdemu posiadaczowi ubezpieczenia OC – osoby planujące wykupić ubezpieczenie OC powinni porządnie przygotować się do tego zakupu. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych liczy aż 89 stron i dokładne zapoznanie się ze wszystkim zawartymi w niej przepisami może być trochę czasochłonne. Warto przede wszystkim skupić się na zasadach wypłaty odszkodowania oraz zakresie działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Oprócz tego przyda się znajomość regresu ubezpieczeniowego i tego, co należy zrobić, aby go uniknąć.

Podstawowe definicje używane w polisach OC

Ubezpieczenie OC obejmuje poruszanie się pojazdem mechanicznym przez osobę fizyczną, która w trakcie jazdy wyrządzi szkodę osobową bądź materialną. Ten pierwszy rodzaj szkody obejmuje przede wszystkim obrażenia ciała oraz śmierć. Z kolei za szkodę materialną uznaje się zniszczenie, utratę lub uszkodzenie jakiegoś mienia. W ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowy zostało dokładnie podane, co zalicza się do ruchu pojazdy mechanicznego. Wbrew pozorom nie chodzi tylko o jazdę autem. Pojęcie to obejmuje także zatrzymanie, postój, rozładowywanie oraz załadowywanie naszego samochodu. Za ruch pojazdu mechanicznego uznaje się także wysiadania oraz wsiadanie do niego. Z tego względu zatrzymanie naszego pojazdu na czerwonym świetle nadal uznawane jest za ruch. Dopiero po wyłączeniu silnika i opuszczeniu auta zarówno przez kierowcę, jak i pasażerów można uznać, że dany pojazd nie jest w ruchu. Zgodnie z obowiązującym prawem, nawet samochód, który uległ awarii i został porzucony na drodze, z prawnego punktu widzenia pozostaje w ruchu. Wynika to z orzeczenia Sądu Najwyższego, który orzekł, że tak pozostawiony pojazd stanowi zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Warto zapoznać się także z definicją aktualnych sum gwarancyjnych oraz ich wysokością w przypadku wykupionego przez nas ubezpieczenia OC. To one wyznaczają maksymalną sumę odszkodowania, które można dostać od ubezpieczyciela.

W jakich sytuacjach nie przysługuje nam wypłata odszkodowania?

Ubezpieczenie OC nie obejmuje utraty papierów wartościowych, gotówki, biżuterii oraz kilku innych wartościowych przedmiotów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w art. 38 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Polisa komunikacyjna nie obejmie także szkód odnotowanych w ładunkach przewożonych odpłatnie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której posiadacz innego samochodu doprowadził do powstania takiej szkody materialnej. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie musi także wypłacać pieniędzy, gdy szkody mienia należącego do właściciela auta, zostały spowodowane przez osobę kierująca pojazdem. Jeżeli posiadamy dwa auta i doszło do ich zderzenia, nie otrzymamy żadnego odszkodowania. Od tej zasady istnieją trzy wyjątki. Pierwszy z nich to sytuacja, w której oba pojazdy są leasingowane przez ten sam podmiot finansujący. Drugi wyjątek zakłada, że oba auta stanowią własność tego samego wierzyciela. Ostatni z wyjątków dotyczy objęcia obu samochodów zastrzeżeniem prawa własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela.

Polecamy:

Czy ochrona wynikająca z ubezpieczenia OC podlega jakimś ograniczeniom?

Towarzystwa ubezpieczeniowe w niektórych sytuacjach mogą zdecydować się, zażądać zwrotu wypłaconego odszkodowania. Posiadacze ubezpieczenia OC powinni podjąć wszelkich starań, aby uniknąć tak zwanego regresu ubezpieczeniowego. Warto bliżej zapoznać się z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, a w szczególności z art. 43. To w nim znajdziemy informacje o tym, kiedy ubezpieczyciel oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mogą dochodzić zwrotu wypłaconych środków finansowych od sprawcy szkody. Stan nietrzeźwości po spożyciu alkoholu, środków odurzających bądź psychotropowych – wszystko to stanowi podstawę do ubiegania się o zwrot wypłaconego odszkodowania. Nie inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy sprawca celowo wyrządził daną szkodę lub popełnił przestępstwo, aby zyskać dostęp do danego samochodu. Również brak ważnego prawa jazdy oraz ucieczka z miejsca wypadku jest wystarczającym powodem do zażądania zwrotu pieniędzy.

Co jeszcze należy wiedzieć o ubezpieczeniach OC?

Najważniejsze zasady związane z ubezpieczeniami OC znajdziemy wewnątrz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Jednakże firmy oferujące tego typu polisy powinny przekazać swoim klientom skrót najważniejszych informacji oraz odpowiedzieć na ewentualne pytania. W ogólnych warunkach ubezpieczenia OC zawarte są ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, zakres ochrony danej polisy oraz zasady rozwiązania umowy. Oprócz tego w tym dokumencie powinny znaleźć się warunki płatności. Zawartość Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń OC może się nieco różnić treścią w zależności od wybranej przez nas firmy. Jednakże warunki tego typu polisy pozostają identyczne, gdyż regulowane są przez odpowiednią ustawę. Podczas wybierania metody płatności za ubezpieczenie możemy zdecydować się na jednorazową opłatę lub wybrać opcję ratalną. Jeżeli mamy taką możliwość, najlepiej wybrać jednorazową opłatę składki, gdyż ubezpieczenie OC na raty zazwyczaj bywa droższe.

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/