Kto może zostać organizatorem półkolonii?

Kto może zostać organizatorem półkolonii?

Kto może zostać organizatorem półkolonii? Wakacje to czas, kiedy myślimy nad tym, aby zorganizować swoim dzieciom fajny wypoczynek – co powoli także rodzicom na chwilę wytchnienia. Dzieci i młodzież bardzo często korzystają z wyjazdów na obozy lub kolonie – jednak nie każdy jest na tyle odważny, aby pojechać gdzieś bez rodziny – szczególnie, gdy jest to pierwszy wyjazd. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem okazują się półkolonie. Organizacja tego typu wypoczynku może okazać się więc dochodowym biznesem. Kto może podjąć się zorganizowania półkolonii? Jakie instytucje muszą zostać powiadomione o podejmowanych działaniach? Tego wszystkiego dowiesz się po przeczytaniu poniższego artykułu.

Czym są półkolonie?

Kto może zostać organizatorem półkolonii?
Kto może zostać organizatorem półkolonii?

Jeżeli chcemy prawidłowo zdefiniować półkolonie, to powinniśmy zacząć od zdefiniowania słowa wypoczynek. Wypoczynek jest to forma organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – w okresach, kiedy nie chodzą one do szkoły. Taką definicję podaje ustawa i według niej także wypoczynek nie obejmuje wyłącznie wyjazdów, ale również różnego rodzaju formy spędzania czasu w mieście – do czego zaliczyć można właśnie półkolonie. Półkolonia to forma zespołowego wypoczynku, organizowana dla dzieci i młodzieży w miejscu ich zamieszkania, której przebieg odbywa się zazwyczaj w wakacje. Aby dana forma organizacji czasu wolnego mogła zostać uznana za wypoczynek, to muszą zastać spełnione pewne warunki: forma wypoczynku musi być zorganizowana w czasie wolnym od zajęć szkolnych, organizacja może odbywać się zarówno na terytorium kraju jak i poza jego granicami, czas trwania nie może być krótszy niż 2 dni, Zgodnie z istniejącą ustawą wypoczynek musi być zorganizowany w celach rekreacyjnych lub prowadzących do regeneracji sił – zarówno fizycznych jak i psychicznych. Jednocześnie może być on połączony z prowadzeniem szkoleniem i rozwijaniem zainteresowań. Jeżeli chodzi natomiast o wypoczynek zorganizowanym dla własnych dzieci, to nie został on objęty przepisami ustawy.

Kto może zarejestrować półkolonie i w jaki sposób powinien to zrobić?

Teraz, kiedy wiesz już czym dokładnie są półkolonie, to pora, aby dowiedzieć się kto może zostać ich organizatorem. Jeżeli chodzi o podmioty, które mogą podjąć się organizacji półkolonii, to są to:

  • szkoły i placówki edukacyjne,
  • osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej,
  • oraz przedsiębiorcy – jeżeli zostali wpisani do rejestru organizatorów turystyki.

Każdy podmiot, który podejmie się organizacji wypoczynku, w tym także półkolonii, zobowiązany jest do zarejestrowania zgłoszenia – które następnie przekazane zostanie do kuratorium. Przy czym należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących terminów.

  • Wypoczynek letni można zgłaszać od dnia 1 marca w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem, kiedy dany wypoczynek się rozpoczyna.
  • Wypoczynek zimowy można zgłaszać od dnia 1 października w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.
  • Półkolonie i wypoczynek za granicą należy zgłosić nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Jeżeli dojdzie do nastąpienia sytuacji uzasadnionej względami społecznymi, to organizator wypoczynku ma prawo do zgłoszenia kuratorowi oświaty zamiaru zorganizowania wypoczynku po upływie wskazanych wyżej terminów – jednak nie później niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

Rejestrując zgłoszenie wypoczynku należy pamiętać także, że każdy z organizowanych turnusów musi zostać zarejestrowany jako osobne zgłoszenie.

Powiadomienie odpowiednich instytucji

Organizatorem obozu, półkolonii lub kolonii dla dzieci i młodzieży mogą być: szkoły i placówki edukacyjne, a także osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Istnieją jednak pewne warunki, których należy bezwzględnie przestrzegać, a mianowicie: organizator nie może działać w celach zarobkowych, a jeżeli organizator działa w celach zarobkowych, to organizowany przez niego wypoczynek nie może być tak zwaną imprezą turystyczną.

Organizację obozu lub kolonii należy obowiązkowo zgłosić do kuratorium. Jak to zrobić? Poniżej przedstawiamy cztery proste kroki, które należy wykonać.

  1. Wejdź na stronę: http://wypoczynek.men.gov.pl
  2. Zarejestruj się
  3. Dokonaj zgłoszenia przy użyciu aplikacji internetowej
  4. Wypełnij formularz online, a następnie wydrukuj go i złóż, w wersji papierowej w kuratorium oświaty.

Wydrukowany formularz należy złożyć do kuratorium właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora. Dokumentów nie trzeba wysyłać osobiście, istnieje możliwość przesłania ich za pomocą poczty, jednak należy pamiętać, że zgłoszenie musi zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji. Według obowiązujących przepisów kurator oświaty niezwłocznie po umieszczeniu zgłoszenia w bazie ma obowiązek udostępnić wersję elektroniczną zgłoszenia: państwowemu inspektorowi sanitarnemu, Państwowej Straży Pożarnej oraz kuratorowi oświaty – właściwym ze względu na miejsce zlokalizowania wypoczynku.