Transport drogą morską – kontenery morskie

Transport drogą morską – kontenery morskie. Kontenery morskie transport to dwa terminy kojarzone zawsze wtedy, gdy mowa jest o przewożeniu cargo drogą morską. Uniwersalność kontenerów pozwala na przewożenie w nich każdego prawie ładunku. Od najdrobniejszego, tzw. drobnicy, po przesyłki całokontenerowe, maszyny czy urządzenia specjalistyczne, wielkogabarytowe. Transport drogą morską to skomplikowany logistycznie sposób na najprostszą czynność: przeniesienie ładunku z punktu A do punktu B. 

Kontenery morskie w transporcie

Pomimo tak długiej historii transportu produktów z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju akwenów, kontenery https://kontenery-morskie.biz.pl/ stosuje się do tego celu stosunkowo od niedawna. Uznaje się, że pierwszy ładunek w ten sposób przetransportowano dopiero w 1906r. Jako kontenera użyto stalowej, nieprzystosowanej do piętrzenia metalowej skrzyni i nie był to transport morski, ale kolejowy. W 1934 r. opracowano ścisłe zasady zastosowania kontenerów w transporcie drogowym i kolejowym. W Polsce system kontenerowy funkcjonuje już w 1919r. 

W poszukiwaniu najbardziej optymalnego, a przede wszystkim bezpiecznego sposobu transportowania towarów drogą morską Malcolm McLean, amerykański przedsiębiorca i wynalazca, w roku 1955 lwią część swojego majątku poświęcił na przebudowę i dostosowanie tankowca w pierwszy na świecie kontenerowiec. Kontenery morskie po raz pierwszy w oficjalny rejs wypłynęły z ładunkiem 35.stopowych kontenerów z portu Newark do portu w Houston w USA.

Definicja kontenera morskiego w transporcie

W 1968r. została opracowana definicja kontenera. Umożliwiło to obu stronom zadania, jakim jest transport morski, czyli zlecającemu i zleceniobiorcy wprowadzenie systemu pojęć precyzujących komunikację wpływającą na poziom kosztów. Według nowej definicji kontenerem jest: 

 • urządzenie transportowe o charakterze trwałym i konstrukcji przygotowanej do wielokrotnego użytku
 • urządzenie, którego budowa umożliwia transport jednym lub kilkoma środkami transportu bez konieczności przeładowywania znajdującego się w nim ładunku
 • urządzenie  wyposażone tak, aby ułatwić mocowanie, manipulowanie oraz przeładunek z jednego środka transportu w drugi
 • konstrukcja, która umożliwia łatwy załadunek i rozładunek zawartych w nim towarów

Jednocześnie zunifikowano kontenery morskie pod względem: wymiarów, maksymalnej wagi brutto, oznakowań, konstrukcji i wytrzymałości. 

Kontenery morskie transport – klasyfikacja 

Transport morski oferuje aktualnie wiele rodzajów kontenerów https://kontenery-morskie24.com.pl/. Aby uniknąć nieporozumień, podstawowym i najprostszym sposobem doboru określonego urządzenia do ładunku jest długość kontenera mierzona w stopach. Najczęściej stosowane kontenery mają rozmiary 20′  oraz 40′ , a służą do transportu różnego rodzaju cargo:

 • kontener 20′: to kontener o długości 20 stóp,  mieszczą się się w nim europalety – 11 sztuk lub palety przemysłowe – 9-10 sztuk
 • kontener 40′: to kontener o długości 40 stóp, mieszczą się w nim europalety – 23-24 sztuk lub palety przemysłowe – 20-21 sztuk

Gdy wymagają tego okoliczności transport kontenerami morskimi prowadzi się w urządzeniach niestandardowych, np. o podwyższonej wysokości. Są to tzw. High-Cube HC. Nie tylko wysokość jest tutaj zmienną, kontenery mogą posiadać również różnorodne udogodnienia, ważna dla załadunku i wyładunku, ale też jakości transportu. Najczęściej stosuje się tu: 

 • kontenery 20′ RF: urządzenia o długości 20 stóp, stosuje się je wówczas, gdy przewożony w nich towar wymaga stałej kontroli temperatury 
 • kontener 40′ RF:  o długości 40 stóp, przydatny wówczas, gdy temperatura wewnątrz kontenera musi oscylować w zakresie:  -35° C  do 30° C
 • kontener 20′ OT:  kontener o długości 20 stóp, posiada otwierany dach 
 • kontener 40′ OT:  kontener o długości 40 stóp, również  z otwieranym dachem, stosuje się go najczęściej wówczas, gdy załadunek towarów wprowadza się przy pomocy dźwigu, dach może stanowić plandeka lub hard top 
 • kontener 20′ FTR : to kontener o długości 20 stóp, który posiada zarówno otwierany dach jak i bok 
 • kontener 40′ FTR: posiada te same cechy, co powyższy, wyróżnia się długością- 40stóp, tego rodzaju kontenery morskie stosuje się wówczas, gdy ładunek “wychodzi” poza obrys urządzenia  
 • kontener platforma 20′ : to kontener o długości 20 stóp, o cechach platformy, używa się go wówczas, gdy ładunek wyróżnia się niestandardowymi rozmiarami 
 • kontener platforma 40′ : tak jak powyższy, o długości 40 stóp 

Transport kontenerów morskich 

Dysponent towarów przeznaczonych do transportu drogą morską wykorzystuje kontenery morskie ładowane na specjalistyczne statki – kontenerowce, najczęściej o ładowności nawet kilkunastu tysięcy sztuk kontenerów podczas jednego rejsu. Najważniejszym problemem, jaki musi rozwiązać przewoźnik, jest prawidłowe rozmieszczenie i mocowanie kontenerów na pokładzie statku i pod pokładem. Każdy z kontenerów otrzymuje swoje miejsce na kontenerowcu i dokładnie tam musi dotrzeć, tak by, utrzymać precyzyjny plan rozmieszczenia ładunku i zachować stabilność całego środka transportu. Ważna jest kolejność ładowania, tak by kontenery o największym ciężarze znalazły się jak najniżej konstrukcji. 

MM Logistic Transport Norwegia
Grodzka 20/6
70-560 Szczecin
793 008 523
www.mmlogistics.com.pl